Zespół

Dr n. med. Katarzyna Kaźmierska

Specjalista pediatrii

Godziny przyjęć

poniedziałek

8:00 - 15:00

wtorek

14:00 - 18:00

czwartek

08:00 - 15:00

piątek

08:00 - 14:00

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiej Akademii Medycznej. Od początku pracy zawodowej związana jest z Kliniką Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2008 roku pracuje jako lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej(POZ). Specjalista w zakresie pediatrii od 2016 roku. W 2015 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie Pediatrii. Poza regularną pracą kliniczną z pacjentami uczestniczy w licznych projektach naukowych. Jest autorką i współautorką kilkunastu prac naukowych i doniesień zjazdowych z tematyki pediatrii, gastroenterologii żywienia dzieci, publikowanych i wygłaszanych zarówno w polskich jak i zagranicznych źródłach. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrii, Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego dzieci. Jej  zainteresowania medyczne skupiają się wokół tematu żywienia dzieci i problemów gastroenterologicznych u dzieci.